Trias energetica

Stap 1: Beperk de energievraag

Stap 1: Beperk de energievraag

Stap 1: Beperk de energievraag

Stap 1: Beperk de energievraag
Stap 1: Beperk de energievraag

Adviesburo Grent adviseert volgens het drie stappenplan van de Trias Energetica.

 1. Beperk de energievraag
 2. Gebruik duurzame energiebronnen
 3. Gebruik fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk

Stap 1: Beperk de energievraag

Het gaat hier om bouwkundige maatregelen die de energievraag verminderen,

dat wil zeggen passieve maatregelen die geen hulpenergie nodig vragen.

Voorbeelden zijn:

 • Een compacte vorm van woning, een goede verhouding tussen oppervlakte van de buitenschil en inhoud van de woning, ondermeer door het voorkomen van uitstekende delen.
 • Het gebruik van goede isolatie met een hoge Rc-waarde voor vloeren, gevels en daken en toepassing van glas, deuren en kozijnen met een lage U-waarde.
 • Het voorkomen van koudebruggen door middel van speciale constructiedetails.
 • Het gebruik van de gebouwmassa als buffer voor het vasthouden van warmte en koude.
 • Luchtdichtbouwen door goede kierdichting en aandacht voor aansluitdetails.

Om het comfort te behouden en voldoende verse lucht in de woning te beregen is een balansventilatiesysteem hierbij noodzakelijk.

Stap 2: Gebruik duurzame energiebronnen

Deze stap is gericht op het gebruik van energie uit reststromen en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Energie uit reststromen kan worden gewonnen middels warmteterugwinning (WTW). Hierbij worden ingaande en uitgaande stromen gekruist in een warmtewisselaar, waarbij de koude ingaande stroom wordt voorverwarmd door de warme uitgaande stroom.

Voorbeelden zijn:

 • Een WTW-ventilatie installatie
 • Een douchewater WTW

Een belangrijke duurzame bron is de zon. Door in het ontwerp en de oriëntatie veel glas op het zuiden toe te passen kan men zonnewarmte en zonlicht direct gebruiken om de woning te verwarmen en verlichten. Deze zogenaamde passieve zonne-energie is met name in de koude jaargetijden gewenst. Om oververhitting in de zomer te voorkomen is het belangrijk gebruik te maken van maatregelen die de dan hoogstaande zon beletten direct in de woning te schijnen.

Voorbeelden zijn:

 • Grote overstekken
 • (externe) zonwering

Zonne/energie kan verder gebruikt worden om middels een zonneboiler water te verwarmen en via fotovoltaïsche (PV-) cellen elektriciteit te

Stap 3: Gebruik fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk

Met betrekking tot duurzaamheid is dit de laatste stap van de Trias Energetica. Als alles is gedaan aan energiebesparing en hernieuwbare energie is het zaak om de installaties voor verwarming, warmtapwater, koude, ventilatie en verlichting zo efficiënt mogelijk te laten werken.

Voorbeelden van efficiënte toepassingen zijn:

 • Hoog Rendement (HR-) ketels
 • Warmtepomp (lucht/water en water/water)
 • Laag Temperatuur Verwarming (LTV)
 • Ventilatie-unit met gelijkstroom motor(en)
 • Energie efficiënte verlichting (LED)

Verder kan men denken aan korte leidinglengtes van verwarming en ventilatiesystemen. Bij een energieleverende woning is het belangrijk dat het energieverbruik zo laag mogelijk gehouden wordt zodat het verbruik van fossiele energiebronnen door de opgewekte hernieuwbare energie kan worden gecompenseerd.